Hủy
Doanh nghiệp

Công ty mẹ CII lãi 84 tỷ đồng quý I/2013

Thứ Hai | 15/04/2013 13:05

Trong quý I, nợ ngắn hạn CII giảm hơn 500 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn và đầu tư ngắn hạn cũng giảm trong khi tiền mặt tăng.
Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM CII công bố báo cáo tài chính quý I/2013 của công ty mẹ.

Doanh thu thuần và doanh thu tài chính quý I/2013 của CII đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, chi phí quản lý tăng vọt, lớn gấp gần 7 lần cùng kỳ năm trước.

Mặc dù vậy, lợi nhuận quý I của công ty vẫn tăng so với kết quả năm 2012, nhờ được hoàn nhập 15,7 tỷ đồng chi phí tài chính.

Kết quả kinh doanh quý I/2013 công ty mẹ CII
Đơn vị: Tỷ đồng
Kết quả kinh doanh quý I/2013 công ty mẹ CII
Nguồn: HSX

Riêng trong quý I, tiền và các khoản tương đương tiền của CII tăng 150%, từ 125 tỷ đồng lên 313 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt đạt 212 tỷ đồng, lớn gấp 10 lần đầu kỳ.

Ngược lại, các khoản đầu tư ngắn hạn (cụ thể là tiền gửi ngân hàng trên 6 tháng) và các khoản phải thu ngắn hạn cùng giảm mạnh.

Các khoản vay và nợ ngắn hạn của CII giảm hơn 50% trong quý I, từ 1.100 tỷ đồng xuống còn 521 tỷ đồng. Trong khi đó, các khoản vay và nợ dài hạn tăng nhẹ, lên 2.625 tỷ đồng.

Nguồn Dân Việt/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật