Hủy
Doanh Nghiệp

Công ty mẹ CNT đạt 3,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm

Thứ Sáu | 27/07/2012 17:44

Công ty đạt doanh thu lũy kế là 1.281 tỷ đồng, giảm 38,3% so với cùng kỳ năm trước.
 
Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (mã CNT) công bố báo cáo quý II/2012 của công ty mẹ.

Theo đó, quý II/2012, công ty mẹ CNT đạt doanh thu 666,7 tỷ đồng, giảm 37,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp của công ty đạt 23,15 tỷ đồng.

Quý II/2012, công ty mẹ CNT đạt lợi nhuận sau thuế là 3 tỷ đồng, giảm 43,4% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty mẹ CNT đạt doanh thu 1281,7 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ bán hàng hóa là 1148 tỷ đồng giảm 73,7% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu từ xây dựng là 121 tỷ đồng, tăng 51,2%.

Trong kỳ doanh thu tài chính của CNT tăng do lãi bán hàng trả chậm tăng 33 tỷ đồng so với năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, CNT đạt lợi nhuận sau thuế là gần 3,7 tỷ đồng, giảm 49,5% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2012 của công ty mẹ CNT
Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: HSX
Nguồn: HSX

Nguồn Khampha/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới