Hủy
Doanh Nghiệp

Công ty mẹ DTL đạt 8,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế quý II/2012

Thứ Sáu | 27/07/2012 14:24

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt lợi nhuận sau thuế là 8,8 tỷ đồng, giảm 94% so với cùng kỳ năm trước.
 
Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc (mã DTL) công bố báo cáo tài chính quý II/2012 của công ty mẹ.

Theo đó, quý II/2012, công ty mẹ DTL đạt doanh thu 662,7 tỷ đồng, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí giá vốn của công ty mẹ DTL tăng 60,8% khiến lợi nhuận gộp giảm 61,7%.

Trong kỳ, chi phí lãi vay của DTL tăng hơn 10 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước khiến chi phí tài chính của DTL tăng 23%. Quý II/2012, công ty đạt lợi nhuận sau thuế là 8,7 tỷ đồng, giảm 86,7% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty mẹ DTL đạt doanh thu 1.102 tỷ đồng, giảm 10,2%. Lợi nhuận sau thuế đạt 8,82 tỷ đồng, giảm 94% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2012 của công ty mẹ DTL
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn : HSX
Nguồn : HSX

Nguồn Khampha/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới