Hủy
Doanh Nghiệp

Công ty mẹ GIL lãi 6 tỷ đồng quý II/2012, giảm 66% so với cùng kỳ

Thứ Sáu | 27/07/2012 15:29

Quý II/2012, công ty mẹ GIL đạt 205,5 tỷ đồng doanh thu, tăng 17,6% so với cùng kỳ 2011.
 
Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh ( GIL) công bố báo cáo tài chính quý II/2012 công ty mẹ.

Quý II/2012, GIL đạt 205,5 tỷ đồng doanh thu, tăng 17,6% so với cùng kỳ 2011. Lợi nhuận sau thuế đạt 6 tỷ đồng, giảm 66% so với quý II/2011 do giá vốn hàng bán cao và các chi phí tăng mạnh.

Lợi nhuận gộp quý này là 33,3 tỷ đồng, giảm 11,2% so với cùng kỳ 2011 do giá vốn hàng bán tăng 25,5%. Doanh thu tài chính quý này đạt 5,3 tỷ đồng, giảm 42,5% so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí tài chính quý này đạt 6,5 tỷ đồng, tăng 50% quý II/2011 chủ yếu do chi phí lãi vay tăng cao. Chi phí quản lý và chi phí bán hàng tăng lần lượt 25% và 23,5% so với cùng kỳ 2011.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2012, GIL đạt 396 tỷ đồng doanh thu, tăng 35% so với cùng kỳ 2011. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 23,3 tỷ đồng, giảm 32,7% so với cùng kỳ năm trước do chi phí lãi vay cao và chi phí vận chuyển hàng hóa, giá nhiên liệu, chi phí nhân công tăng mạnh.

Kết quả kinh doanh quý II/2012 công ty mẹ GIL
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: HSX
Nguồn: HSX

Nguồn Khampha/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật