Hủy
Doanh Nghiệp

Công ty mẹ HAI lãi 11,55 tỷ đồng trong quý II/2012

Thứ Sáu | 27/07/2012 20:26

Công ty mẹ HAI đạt 215 tỷ đồng doanh thu trong quý II/2012, tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2011.
 
Công ty cổ phần Nông dược H.A.I ( HAI) công bố báo cáo tài chính trong quý III, niên độ tài chính từ 10/2011 đến 9/2012 - quý II/2012.

Trong quý II/2012, HAI đạt 215 tỷ đồng doanh thu, tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2011 chủ yếu do doanh thu bán hàng tăng mạnh. Lợi nhuận sau thuế đạt 11,55 tỷ đồng, tăng mạnh so với lỗ 4,46 tỷ đồng trong quý II/2011.

Lợi nhuận gộp quý này là 33,25 tỷ đồng, tăng 87,5% so với cùng kỳ 2011. Doanh thu tài chính quý này đạt 156 triệu đồng, giảm 83% so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí tài chính quý này đạt 5,11 tỷ đồng, giảm 59,6% so với quý II/2011 do chi phí lãi vay giảm. Chi phí bán hàng tăng 12,9% trong khi chi phí quản lý giảm 28,7% so với cùng kỳ 2011.

Lũy kế 9 tháng đầu năm tài chính 2012, HAI đạt 592,7 tỷ đồng doanh thu, tăng 11,5% so với cùng kỳ 2011. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 29,06 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do giá vốn hàng bán cao và chi phí tăng mạnh.

Kết quả kinh doanh trong quý II/2012 công ty mẹ HAI
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: HSX
Nguồn: HSX

Nguồn Khampha/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật