Hủy
Doanh Nghiệp

Công ty mẹ HLA lợi nhuận sau thuế quý II đạt 2,24 tỷ đồng

Thứ Bảy | 11/05/2013 13:13

Lợi nhuận sau thuế lũy kế 2 quý đạt hơn 13 tỷ đồng.
 

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý II (niên độ tài chính bắt đầu từ 1/10/2012) của công ty mẹ công ty cổ phần Hữu Liên Á Châu ( HLA), doanh thu thuần và giá vốn hàng bán đềugiảm 22,6% so với cùng kỳ năm 2012.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 1.184 tỷ đồng. Giá vốnhàng bán là 1.144,6 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp của công ty đạt 39,4 tỷ đồng,giảm 21%.

Tính đến hết quý II, doanh thu lũy kế đạt 2.106 tỷ đồng,giảm 17,5%. Giá vốn hàng bán là 2.002 tỷ đồng, giảm 18%. Lợi nhuận gộp lũy kế đạt103 tỷ đồng trong khi lũy kế cùng kỳ năm trước là 111,4 tỷ đồng.

Doanh thu và chi phí tài chính đều giảm mạnh trongquý II/2013. Doanh thu tài chính giảm 77% tương ứng với gần 3 tỷ đồng. Chi phítài chính là 35,2 tỷ đồng, giảm 31%. Nguyên nhân do khoản lãi tiền vay và chệnhlệch tỷ giá.

Công ty thực hiện chính sách cắt giảm chi phí bánhàng và quản lý so với đầu năm 2012. Theo đó, các khoản chi phí này đều giảm.Lũy kế chi phí bán hàng và chi phí quản lý đồng thời giảm trên 30%.

Nguồn: HSX. Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: HSX. Đơn vị: tỷ đồng

Nguồn Dân Việt

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật