Hủy
Doanh nghiệp

Công ty mẹ Minh Phú lãi 9 tháng hơn 421 tỷ đồng, gấp 5,6 lần cùng kỳ

Thứ Năm | 13/11/2014 11:14

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ đạt 754,7 tỷ đồng, trên vốn điều lệ 700 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú .MPC vừa công bố báo cáo tài chính công ty mẹ quý III/2014.

Doanh thu quý III/2014 đạt mức 3.858,6 tỷ đồng, tăng 30% so cùng kỳ năm trước. Giá vốn chiếm 93% tổng doanh thu nên lãi gộp chỉ đạt 257,4 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp/doanh thu thuần đạt 7%.

Doanh thu hoạt động tài chính quý này đạt 183,5 tỷ đồng, gấp 7 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu từ cổ tức được chia là 158 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng khá mạnh, tăng lần lượt 32% và 95%%, trong khi đó chi phí tài chính giảm 47%.

Lợi nhuận sau thuế quý III/2014 đạt 265 tỷ đồng, gấp 6,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2014, doanh thu đạt 9.100 tỷ đồng, tăng 44% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 421 tỷ đồng, gấp 5,6 lần.

Tính đến hết quý III/2014, tổng tài sản của Minh Phú là 6.827 tỷ đồng, hệ số nợ/tổng tài sản là 76%, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Tiền và các khoản tương đương của MPC giảm 2,7 lần từ mức 1.147 tỷ đồng xuống còn 426 tỷ đồng do đầu kỳ gửi ngân hàng kỳ hạn dưới 3 tháng.

Đầu tư ngắn hạn lại tăng 4,75 lần từ 124 tỷ đồng lên 589 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn từ 3 tháng đến 1 năm. Số tiền phải thu khách hàng từ 990 tỷ đồng lên tới 2.122 tỷ đồng.

Trong kỳ, Minh Phú cũng phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 9,65%/năm, trả lãi 1 năm 2 lần.

Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ tăng gấp đôi so với đầu kỳ, đạt 1.840 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ đạt 754,7 tỷ đồng, trên vốn điều lệ 700 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu kinh doanh (Nguồn: Gafin/MPC). Đpn vị: Tỷ đồng
Một số chỉ tiêu kinh doanh (Nguồn: Gafin/MPC). Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật