Hủy
Doanh Nghiệp

Công ty mẹ NKG lãi 1,53 tỷ đồng quý II/2012

Thứ Ba | 31/07/2012 12:19

Quý II/2012, công ty mẹ NKG đạt 720,89 tỷ đồng doanh thu, tăng 43,2% so với cùng kỳ 2011.
 
Công ty cổ phần Thép Nam Kim ( NKG) công bố báo cáo tài chính quý II/2012 công ty mẹ.

Quý II/2012, NKG đạt 720,89 tỷ đồng doanh thu, tăng 43,2% so với cùng kỳ 2011. Lợi nhuận sau thuế đạt 1,53 tỷ đồng, tăng so với lỗ 9,23 tỷ đồng của quý II/2011.

Lợi nhuận gộp quý này là 51,26 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ 2011 do giá vốn hàng bán tăng. Doanh thu tài chính quý này đạt 3,91 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí tài chính và chi phí quản lý quý này giảm lần lượt 2,3% và 44,6% so với quý II/2011. Trong khi chi phí bán hàng đạt 2,87 tỷ đồng tăng 2,1% so với quý II/2011.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2012, NKG đạt 1.611,1 tỷ đồng doanh thu, tăng 24% so với cùng kỳ 2011. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 2,91 tỷ đồng, giảm gần 93% so với cùng kỳ năm trước do giá nguyên vật liệu đầu vào cao và các chi phí sản xuất tăng.

Kết quả kinh doanh quý II/2012 của công ty mẹ NKG
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: HSX
Nguồn: HSX

Nguồn Khampha/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật