Hủy
Doanh nghiệp

Công ty mẹ PAN lãi gần 71 tỷ đồng năm 2014 nhờ cổ tức, đầu tư

Thứ Tư | 28/01/2015 16:22

Tính đến cuối năm, số tiền mà PAN đầu tư vào công ty con gấp 3,4 lần so với đầu năm, đạt hơn 980 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình .PAN vừa công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ quý IV/2014 và cả năm 2014.

Quý IV/2014, trong khi doanh thu thuần giảm tới 74% so với cùng kỳ quý trước, chỉ đạt 1,77 tỷ đồng thì doanh thu tài chính lại tăng mạnh. Doanh thu tài chính quý này đạt gần 32 tỷ đồng, quý IV/2013 âm hơn 0,26 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ quý này gấp 77 lần, đạt 30,22 tỷ đồng.

Cả năm 2014, doanh thu thuần công ty giảm 68% thì lợi nhuận sau thuế lại tăng tới 215%, lần lượt đạt 11,86 tỷ đồng và 70,73 tỷ đồng.

Lợi nhuận cả năm công ty mẹ PAN tăng mạnh chủ yêu do thu nhập từ cổ tức và lãi từ hợp tác đầu tư hoạt động kinh doanh. Trong kỳ, lãi từ cổ tức của công ty tăng từ 31 tỷ đồng lên 67,6 tỷ đồng, lãi từ hoạt động kinh doanh từ 1,2 tỷ đồng lên 12,2 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm, số tiền mà PAN đầu tư vào công ty con gấp 3,4 lần so với đầu năm, đạt hơn 980 tỷ đồng. Các công ty con mà PAN đầu tư gồm Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Xuyên Thái Bình, Công ty TNHH Liên Thái Bình và Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Trung ương.

Tổng tài sản cuối 2014 của công ty mẹ PAN là 1.161 tỷ đồng, tăng thêm 633 tỷ đồng so với hồi đầu năm.  Trong khi đó nợ phải trả đã giảm từ 52,2 tỷ đồng đầu năm xuống chỉ còn 8,8 tỷ đồng cuối 2014.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ đạt 47,2 tỷ đồng trên vốn điều lệ 616,4 tỷ đồng.

Đơn vị: Tỷ đồng
Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật