Hủy
Doanh nghiệp

Công ty mẹ PV Gas lãi gần 2.300 tỷ đồng quý I/2012

Thứ Sáu | 11/05/2012 13:52

Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 1.210 đồng. Cổ phiếu GAS sẽ chào sàn vào ngày 21/5, giá tham chiếu 36.000 đồng.
Tổng công ty khí Việt Nam - Công ty cổ phần, mã GAS, công bố báo cáo tài chính quý I/2012 của công ty mẹ.

Doanh thu thuần quý I đạt 15.686 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng 80% doanh thu thuần, đạt 12.581 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp còn lại 3.104 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính 243 tỷ đồng. Trừ đi các loại chi phí, lợi nhuận còn lại của GAS là 2.800 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý I/2012 là 2.296 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) là 1.210 đồng.

Tính đến 31/3/2012, tổng giá trị tài sản của GAS là 44.659 tỷ đồng, tăng 16% so với thời điểm cuối năm 2011. Trong cơ cấu tài sản của công ty, tài sản ngắn hạn chiếm 51%, tài sản dài hạn là 49%.

Tiền và các khoản tương đương tiền của GAS là 9.547 tỷ đồng, chiếm 41,6% tổng giá trị tài sản ngắn hạn.

Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả là 19.274 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 43%. Trong đó, nợ ngắn hạn là 11.782 tỷ đồng.

Cổ phiếu GAS sẽ chính thức chào sàn vào ngày 21/5, giá tham chiếu 36.000 đồng/cổ phiếu. Khối lượng cổ phiếu niêm yết là 1,895 tỷ đơn vị.

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh quý I/2012 của GAS
Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn DVT/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật