Hủy
Doanh nghiệp

Công ty mẹ PVX lãi sau thuế 5,1 tỷ đồng quý I/2012, EPS 20 đồng

Thứ Tư | 02/05/2012 15:30

Lợi nhuận gộp giảm 22% trong khi doanh thu tài chính giảm tới 98% khiến lợi nhuận sau thuế công ty chỉ bằng 10% cùng kỳ.
Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam, mã PVX, công bố báo cáo tài chính quý I/2012 của công ty mẹ.

Doanh thu thuần quý I giảm gần 61% so với cùng kỳ năm 2011, đạt 279 tỷ đồng. Nhờ giá vốn hàng bán giảm gần 63%, nên lợi nhuận gộp chỉ còn giảm 22%, đạt 25,7 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, doanh thu của công ty giảm mạnh chủ yếu là do doanh thu hoạt động xây lắp giảm từ 693 tỷ đồng xuống 277 tỷ đồng. Giá vốn hoạt động xây dựng giảm từ 662 tỷ đồng xuống 252 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía PVX, năm 2012, một số dự án đang thi công chưa đến mốc thanh toán, một số dự án đang tạm giãn tiến độ theo nghị quyết số 01 của Chính phủ, dẫn đến doanh thu, lợi nhuận của đơn vị giảm. Đồng thời, giá cả nguyên vật liệu đầu vào bị ảnh hưởng chung từ nền kinh tế, dẫn đến tăng giá thành các công trình xây lắp của PVX.

Doanh thu tài chính của PVX giảm từ 88 tỷ đồng quý I/2011 xuống chỉ còn 2 tỷ đồng kỳ này. 3 khoản mục: Lợi nhuận thu được từ việc góp vốn vào công ty liên doanh liên kết (51,6 tỷ đồng), lãi chuyển nhượng CP (31,2 tỷ đồng) và phí thu xếp tài chính trả chậm (4,4 tỷ đồng) không phát sinh trong quý I/2012.

Nhờ chi phí tài chính và chi phí quản lý giảm mạnh nên lợi nhuận trước thuế của công ty vẫn còn 5,4 tỷ đồng. Nguyên nhân khiến chi phí tài chính giảm là do năm trước, PVX trích lập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 23,9 tỷ đồng. Kỳ này, công ty không phải trích lập dự phòng.

Lợi nhuận sau thuế là 5,1 tỷ đồng. Kết quả lợi nhuận của PVX chỉ bằng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh quý I/2012 của PVX
Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn DVT/HNX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật