Hủy
Doanh nghiệp

Công ty mẹ PVX lỗ 676 tỷ đồng quý IV, cả năm lỗ 1.222 tỷ đồng

Thứ Năm | 21/02/2013 10:52

Trong quý IV, công ty lỗ gộp hơn 2 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính là 327 tỷ đồng và chi phí quản lý 391 tỷ đồng.
Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam PVX công bố báo cáo tài chính quý IV/2012 của công ty mẹ.

Theo đó, doanh thu thuần quý IV bằng 1/2 cùng kỳ năm trước, đạt 651 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm 41% xuống 653 tỷ đồng. PVX lỗ gộp 2,41 tỷ đồng trong khi năm trước có lãi hơn 189 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm trong khi chi phí tài chính và chi phí quản lý cùng tăng mạnh. PVX báo lỗ 676 tỷ đồng quý IV/2012.

Lũy kế cả năm, công ty đạt 1.432 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 60% so với cùng kỳ năm trước và lỗ cả năm 1.222 tỷ đồng.

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh quý IV/2012 của công ty mẹ PVX
Đơn vị: Tỷ đồng
Bảng kết quả hoạt động kinh doanh quý IV/2012 của công ty mẹ PVX

Đến cuối năm 2012, tổng giá trị tài sản PVX đạt hơn 10.500 tỷ đồng, tăng 3.100 tỷ đồng so với cuối năm trước, tương ứng tăng trưởng hơn 40%. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn là 5.100 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 50%.

Tiền và các khoản tương đương tiền tại ngày 31/12/2012 là gần 2.000 tỷ đồng trong khi cuối năm trước chỉ là 214 tỷ đồng.

PVX nợ ngắn hạn hơn 1.100 tỷ đồng, trong đó gần như toàn bộ là nợ ngắn hạn tại Oceanbank.

Nguồn Khampha/PVX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật