Hủy
Doanh Nghiệp

Công ty mẹ SBC lãi 6,7 tỷ đồng quý II/2012

Thứ Ba | 31/07/2012 14:06

Quý II/2012, công ty mẹ SBC đạt 303,1 tỷ đồng doanh thu, tăng 6,3% so với cùng kỳ 2011.
 
Công ty cổ phần Vận tải và Giao nhận bia Sài Gòn ( SBC) công bố báo cáo tài chính quý II/2012 công ty mẹ.

Quý II/2012, SBC đạt 303,1 tỷ đồng doanh thu, tăng 6,3% so với cùng kỳ 2011 chủ yếu từ doanh thu cung cấp dịch vụ. Lợi nhuận sau thuế đạt 6,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với lỗ 1,8 tỷ đồng của quý II/2011.

Lợi nhuận gộp quý này là 18,36 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ 2011. Doanh thu tài chính quý này đạt 81,55 triệu đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí tài chính và chi phí quản lý quý này tăng lần lượt 9,2% và 5,7% so với quý II/2011. Ngược lại, chi phí bán hàng đạt 2,52 tỷ đồng, giảm gần 5% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2012, SBC đạt 424,1 tỷ đồng doanh thu, tăng 6,6% so với cùng kỳ 2011. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 10,48 tỷ đồng, tăng hơn 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do doanh thu tăng mạnh hơn giá vốn hàng bán.

Kết quả kinh doanh quý II/2012 công ty mẹ SBC
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: HSX
Nguồn: HSX

Nguồn Khampha/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật