Hủy
Doanh Nghiệp

Công ty mẹ SD6 lãi 10,4 tỷ đồng trong quý II

Thứ Ba | 07/08/2012 15:18

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty lãi 16,3 tỷ đồng, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước.
 
Công ty cổ phần Sông Đà 6 (mã SD6) công bố báo cáo tài chính công ty mẹ quý II/2012.

Quý II/2012, công ty mẹ SD6 đạt doanh thu 111 tỷ đồng, giảm 40% so với quý II/2011. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm với tốc độ lớn hơn khiến lợi nhuận gộp tăng 34%.

Năm trước SD6 nhận được hơn 4 tỷ đồng cổ tức, nhưng năm nay công ty không có khoản thu nhập này, doanh thu tài chính giảm 92%. Công ty mẹ SD6 đạt 10,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 33%. Lãi cơ bản của SD6 giảm do tăng thêm hơn 7 triệu cổ phần so với quý II/2011.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty mẹ SD6 đạt doanh thu 233 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 16,3 tỷ đồng.

Tính tới hết ngày 30/6, SD6 có 607 tỷ đồng nợ ngắn hạn, cao hơn tổng tài sản ngắn hạn của SD6 là 30 tỷ đồng. Công ty trả nợ 234 tỷ đồng, và vay thêm nợ dài hạn 160 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty mẹ SD6 đã sử dụng 56 tỷ đồng mua cổ phiếu của Sông Đà Sudico (mã SJS).

SD6 hiện có kế hoạch sáp nhập với Công ty cổ phần Sông Đà 6.06 (mã SSS) và Công ty cổ phần  Sông Đà 6.04 (mã S64).

Kết quả hoạt động kinh doanh quý II/2012 của công ty mẹ SD6
Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: HSX
Nguồn: HSX

Nguồn Khampha/HNX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật