Hủy
Doanh Nghiệp

Công ty mẹ VST lỗ 16,2 tỷ đồng quý II/2012

Thứ Sáu | 27/07/2012 09:08

Quý II/2012, công ty mẹ VST đạt 294,6 tỷ đồng doanh thu, giảm 25% so với cùng kỳ 2011.
 
Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam ( VST) công bố báo cáo tài chính quý II/2012 công ty mẹ.

Quý II/2012, VST đạt 294,6 tỷ đồng doanh thu, giảm 25% so với cùng kỳ 2011 và lỗ 16,2 tỷ đồng, giảm mạnh so với lãi 5,1 tỷ đồng của quý II/2011. Lý do chủ yếu là do doanh thu từ dịch vụ vận tải giảm mạnh và giá vốn hàng bán, chi phí lãi vay vẫn cao.

Lợi nhuận gộp quý này là 30,4 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ 2011. Doanh thu tài chính quý này đạt 3,9 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí tài chính đạt 35,5 tỷ đồng, giảm 49,4% so với cùng kỳ 2011. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý quý này giảm lần lượt 23,5%  và 29% so với quý II/2011.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2012, VST đạt 587 tỷ đồng doanh thu, giảm 24% so với cùng kỳ 2011 và lỗ 38 tỷ đồng do trong quý I/2012 công ty lỗ 21,1 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý II/2012 công ty mẹ VST
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: HSX
Nguồn: HSX

Nguồn Khampha/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới