Hủy
Doanh nghiệp

CTCP Hóa An: Trình ĐHCĐ giảm tỷ lệ cổ tức 2013 còn 5%

Thứ Hai | 07/04/2014 08:26

Công ty đạt 8,4 tỷ lợi nhuận sau thuế - hoàn thành 52,73 % kế hoạch. Tỷ lệ cổ tức trình cổ đông là 5% thay vì 8% như kế hoạch.

CTCP Hoá An (mã CK: DHA) công bố tài liệu cho cuộc họp ĐHCĐ thường niên tổ chức vào ngày 24/04/2014.

Theo báo cáo của HĐQT, năm 2013, mỏ đá Hóa An của Công ty không được khai thác (đang hoàn thiện thủ tục đóng cửa mỏ) trong khi các mỏ đá mới đưa vào khai thác, chất lượng của các mỏ mới tầng 1 không được tốt, giá bán sản phẩm tại các chi nhánh và lợi nhuận đơn vị sản phẩm thấp.

Trong quý 1 và quý 2, lượng mưa khá nhiều nên việc khai thác sản xuất tại các mỏ gặp nhiều khó khăn, nhất là mỏ Tân Cang 3. Giai đoạn bóc đất tầng phủ bị gián đoạn nhiều lần đồng thời làm chi phí bóc phủ tăng cao. Các mỏ khác tuy đất phủ không dầy nhưng thời tiết mưa cũng gây khó khăn cho sản xuất, làm tăng các chi phí như sửa chữa cơ sở hạ tầng khi bị sự cố.

Doanh thu năm 2013 của công ty chỉ đạt 148 tỷ đồng tương ứng với 86% kế hoạch năm và bằng 69% so với thực hiện năm 2012. Mặc dù mỏ Hóa An và Tân Cang 3 đạt và vượt kế hoạch năm (mỏ Tân Cang 3 năm nay có doanh thu tăng trưởng tốt) nhưng các mỏ khác đều không đạt được kế hoạch đề ra. Đặc biệt mỏ Thạnh Phú chỉ đạt 61 tỷ doanh thu tương ứng với 68% kế hoạch. Đây là mỏ chủ lực nên có sự ảnh hưởng nhiều đến doanh thu chung của toàn Công ty.

Công ty đạt 8,4 tỷ lợi nhuận sau thuế - hoàn thành 52,73 % kế hoạch. Tỷ lệ cổ tức trình cổ đông là 5% thay vì 8% như kế hoạch.

Giá bán sản phẩm bình quân chung của các mỏ như sau: Mỏ Thạnh Phú 2 chỉ đạt 97.000đ/m3, mỏ Tân Cang 3 là 107.000đ/m3, mỏ Thường Tân 68.000đ/m3 , Núi Gió 130.000đ/m3 (đã bao gồm cả VAT).

Báo cáo của Ban kiểm soát cho biết cụ thể về tình hình đầu tư tài chính ngắn hạn. Trong năm Công ty 2013 Công ty đã bán những cổ phiếu đầu tư ngắn hạn sau:

- Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại (PPC) số lượng 195.000 cp. Lãi thu được: 127,7 triệu đồng.

- Công ty SECOIN số lượng 62.500 cp. Lỗ 164,3 triệu đồng.

- Công ty CP thương mại xây dựng (TRASCO) số lượng 260.000 cp. Lỗ hơn 1 tỷ đồng và hoàn nhập dự phòng 780 triệu đồng.

- Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ FPT (FPT) số lượng: 19.060 cổ phiếu. Lãi thu được: 884,2 triệu đồng.

Về đầu tư tài chính dài hạn, công ty đã bán cổ phiếu Công ty địa ốc Chợ Lớn (RCL) số lượng 131.800 cp. Lãi thu được: 1,4 tỷ đồng.

Tổng giá trị các khoản đầu tư dài hạn và ngắn hạn còn lại đến hết ngày 31/12/2013 là 76 tỷ đồng, trong đó:

- Ngắn hạn: 22,43 tỷ đồng, bao gồm:

+ Đầu tư cổ phiếu ngắn hạn: 15,97 tỷ đồng (6 loại cổ phiếu)

+ Cho vay có thế chấp (CNV vay) là: 6,46 tỷ đồng.

- Dài hạn: 53,6 tỷ

+ Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết là: 8,5 tỷ đồng (1 công ty).

+ Đầu tư dài hạn khác: 45,1 tỷ đồng (4 công ty).

Trên cơ sở đánh giá những khó khăn này, HĐQT đề ra kế hoạch năm 2014 như sau:

CTCP Hóa An: Trình ĐHCĐ giảm tỷ lệ cổ tức 2013 còn 5% (1)

CTCP Hóa An: Trình ĐHCĐ giảm tỷ lệ cổ tức 2013 còn 5% (2)

CTCP Hóa An: Trình ĐHCĐ giảm tỷ lệ cổ tức 2013 còn 5% (3)

Tổng doanh thu kế hoạch là 156 tỷ - tăng 5,4% so với thực hiện năm 2013. LNST kế hoạch là 9,2 tỷ - tăng 9,5% so với thực hiện năm 2013. Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 5%.

Hà Phương

Nguồn CafeF

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật