Hủy
Doanh nghiệp

CTCP Việt An quý I đạt hơn 10 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

Thứ Ba | 23/04/2013 21:27

Quý này, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty đều giảm 28% so với cùng kỳ năm trước.
Công ty cổ phần Việt An AVF công bố báo cáo tài chính quý I năm 2013.

Trong qúy I năm nay, công ty đạt hơn 385 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán hơn 329 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp của công ty đạt 56,28 tỷ đồng và có mức giảm như doanh thu.

Quý này, công ty chỉ thu được 8,8 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính trong khi chi phí hơn 15,6 tỷ đồng. Do vậy, AVF lỗ hơn 6,7 tỷ đồng từ hoạt động này.

Sau khi trừ tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp hơn 36 tỷ đồng và trừ các chi phí khác liên quan, công ty đạt 10,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 28% so với lợi nhuận quý I/2012.

Tại thời điểm 31/3/2013, AVF có hơn 1.266 tỷ đồng nợ phải trả, tăng nhẹ so với đầu kỳ, riêng nợ ngắn hạn là 1.264 tỷ đồng và nợ dài hạn chỉ khoảng 2,5 tỷ đồng.

Đơn vị: tỷ đồng
Đơn vị: tỷ đồng

Nguồn Dân Việt

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật