Hủy
Doanh nghiệp

Đặt kế hoạch thấp, Thủy điện Thác Bà vượt kế hoạch năm sau 6 tháng

Thứ Tư | 23/07/2014 08:24

Lợi nhuận sau thuế đạt 6 tháng đạt 81 tỷ đồng, bằng 114% kế hoạch năm. Tuy nhiên, kế hoạch năm 2014 của TBC chưa bằng 1/2 thực hiện năm 2013.
Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà (mã.TBC) công bố báo cáo tài chính quý II/2014 và 6 tháng đầu năm.

Doanh thu thuần quý này đạt 112,6 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng ít hơn doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 75,2 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ 2013.

Doanh thu tài chính, chủ yếu là lãi tiền gửi, tiền cho vay, đạt hơn 7,3 tỷ đồng, tăng hơn 42% so với cùng kỳ. Công ty không có chi phí tài chính, chi phí bán hàng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp quý này gấp hơn 2 lần cùng kỳ, lên gần 11 tỷ đồng.

Tuy vậy, do lợi nhuận gộp tăng mạnh, lợi nhuận sau thuế quý II đạt gần 57,5 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với cùng kỳ.

Công ty cho biết lợi nhuận sau thuế tăng là doanh thu điện tăng vì công ty đã có chiến lược trào giá phù hợp khi tham gia thị trường phát điện cạnh tranh trong điều kiện sản lượng không đổi so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, TBC đạt 176 tỷ đồng doanh thu, bằng 72% kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế đạt 81 tỷ đồng, bằng 114% kế hoạch năm. Tuy nhiên, kế hoạch năm 2014 của TBC chưa bằng 1/2 thực hiện năm 2013, là 150 tỷ đồng.

Đơn vị: Tỷ đồng
Đơn vị: Tỷ đồng

Cơ cấu tài sản - nguồn vốn của Công ty ít thay đổi trong 6 tháng đầu năm, ngoại trừ việc 200 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng được chuyển thành các khoản tiền đang chuyển.

Trong quý II/2014, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã thoái tồn bộ 24% vốn trong khi Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE (REE) tăng tỷ lệ sở hữu từ 24% lên 58%.

Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật