Hủy
Doanh nghiệp

ĐHĐCĐ PVcomBank: Lương bình quân 11 triệu đồng/tháng, mức thấp trong hệ thống

Thứ Bảy | 26/04/2014 08:51

Sáng nay (26/4), Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 tại Hà Nội.
11h50: Đại hội bế mạc.11h30: Đại hội nghe kết quả bỏ phiếu thông qua các nội dung họp.

11h00: Đại hội bước vào phần trả lời câu hỏi của cổ đông

Trả lời câu hỏi của cổ đông, đại diện PVcomBank cho biết, theo ý kiến của chuyên gia tư vấn BCG, PVcomBank nên xây dựng củng cố năng lực nội tại trước khi phát triển, vì vậy hiện nay ngân hàng chưa có kế hoạch niêm yết, cho tới khi hoàn thành chương trình tái cơ cấu của NHNN, củng cố nội tại.

Dự kiến làm ngân hàng lành mạnh, tăng sức hấp dẫn mới tìm đối tác nước ngoài, chưa tính tới việc tìm đối tác chiến lược nước ngoài. PVcomBank cũng chưa có kế hoạch trả cổ tức cho cổ đông.

Ông Nguyễn Đình Lâm cho biết, lương bình quân của ngân hàng hiện là 11 triệu đồng/tháng, ở mức thấp trong toàn hệ thống ngân hàng hiện nay.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về thu lao của HĐQT và BKS, ông Vũ Huy An cho biết quỹ thù lao HĐQT và BKS của PVcomBank là theo mức trung bình trên thị trường. HĐQT thống nhất là khi chia thù lao hàng tháng sẽ ko chia hết theo kế hoạch, chỉ chia 70% mức kế hoạch, khi hoàn thành kế hoạch thì chi 100%, nếu vượt thì thưởng 1 tháng lương, thù lao. Ông An khẳng định quỹ thù lao được xây dựng, chi hết sức thận trọng.

10h24: Thành viên HĐQT Vũ Huy An đọc tờ trình bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Hương Nga, sinh năm 1975, phó giám đốc PVcomBank chi nhánh Sài Gòn làm thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018.

10h12: Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo của ban kiểm soát và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

Phó Tổng giám đốc thường trực Nguyễn Hoàng Linh trình bày phương án phân bổ lợi nhuận 2013.

Trên cơ sở lợi nhuận trước thuế 95,689 tỷ đồng năm 2013, PVcomBank trình đại hội cổ đông thông qua trích lập quỹ thưởng cho ban quản lý và điều hành 200 triệu, quỹ khen thưởng và phúc lợi 17,355 tỷ đồng và quỹ đầu tư phát triển là 40,295 tỷ đồng. Quỹ thù lao cho các thành viên hội đồng quản trị năm 2013 là 2,3 tỷ đồng, cho ban kiểm soát là 672,7 triệu đồng.

Năm 2014, PVcomBank dành 14,863 tỷ đồng cho quỹ thù lao cho HĐQT và BKS, trong đó dành 10,268 tỷ đồng cho quỹ thù lao 12 tháng dành cho 7 thành viên HĐQT và 5 thành viên BKS, thưởng hoàn thành kế hoạch hơn 3 tỷ đồng, thưởng thêm nếu hoàn thành vượt mức gần 1,5 tỷ đồng.

9h52: Đại hội nghe báo cáo ban kiểm soát và hoạt động của ban kiểm soát năm 2014.

9h48: Ông Đặng Thế Hiển, kế toán trưởng PVcomBank trình bày báo cáo tài chính đã kiểm toán bởi công ty kiểm toán E&Y của ngân hàng PVcomBank, đại hội thông qua tất cả nội dung báo cáo.

9h28: Cổ đông thông qua báo cáo HĐQT

Tổng giám đốc Nguyễn Thiện Bảo tiếp tục trình bày báo cáo kết quả kinh doanh 2013, kế hoạch 2014.

Năm 2013, PVcomBank đã thu được 45 tỷ đồng từ nhóm khách hàng tàu biển.

9h16: Thành viên HĐQT Vũ Huy An trình bày báo cáo HĐQT

9h08 Ông Nguyễn Đình Lâm, Chủ tịch HĐQT PVcomBank đọc báo cáo kết quả triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ hợp nhất, thực hiện đề án hợp nhất và xây dựng chiến lược phát triển.
8h57 Đại hội chính thức bắt đầu với sự tham gia của cổ đông đại diện cho 87,8% số cổ phiếu có quyền biểu quyết, thông qua danh sách đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu...

Ông Vũ Huy An đại diện đoàn chủ tịch trình bày chương trình đại hội.

Đại hội đồng cổ đông sẽ nghe báo cáo, tờ trình về về kết quả kinh doanh, kế hoạch 2014, phân bố lợi nhuận, thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát, bầu bổ sung nhân sự ban kiểm soát...

Năm 2014, PVcomBank trình cổ đông kế hoạch doanh thu 7,100 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 129 tỷ và lợi nhuận sau thuế 112 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông thương niên PVcomBank.
Đại hội đồng cổ đông thương niên PVcomBank.

PVcomBank (sáp nhập từ PVF và WesternBank) chính thức đi vào hoạt động từ 01/10/2013. Trong năm 2013 (giai đoạn từ 01/10-31/12/2013), PVcomBank đạt lợi nhuận trước thuế 28 tỷ đồng, tương đương 93% kế hoạch năm (30 tỷ đồng). Tổng tài sản đến cuối năm đạt 100.656 tỷ, giảm 910 tỷ đồng so với 01/10/2013. Doanh thu đạt 1.868 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch.

Huy động vốn từ TCKT&CN tại thời điểm 31/12/2013 là 49.181 tỷ đồng, tăng 3.376 tỷ đồng so với 1/10, nợ xấu giảm từ 4,29% (01/10/2013) xuống 4,15% vào cuối năm 2013. Ngân hàng tập trung thực hiện công tác thu hồi, xử lý nợ, trong đó đã thu hồi 45.6 tỷ đồng nợ Vinashin, Vinalines.

Năm 2013, HĐQT PVcomBank đã nộp đề án xin chấp thuận CTCP Chứng khoán Dầu khí (PSI) và CTCP Quản lý quỹ Đầu tư tài chính Dầu khí (PVFC Capital) trở thành công ty con cho Ngân hàng Nhà nước. PVcomBank đang thực hiện các bước tiếp theo để hoàn tất thủ tục này.

Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật