Hủy
Doanh Nghiệp

DPR lãi hợp nhất 190 tỷ đồng sau 6 tháng

Thứ Năm | 02/08/2012 09:55

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý II/2012 đạt 93 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ. Lãi lũy kế giảm hơn 30% so với cùng kỳ.
 
Công ty cổ phần cao su Đồng Phú DPR công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2012.

Theo đó, doanh thu thuần DPR giảm nhẹ so với cùng kỳ, đạt 197 tỷ đồng trong khi giá vốn hàng bán tăng. Do đó, lợi nhuận gộp còn 92 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính giảm 13% trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý cùng tăng. Lãi trước thuế DPR còn 106 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế của công ty là 93 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận gộp DPR giảm 34% xuống 183 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế của công ty cùng giảm hơn 30% so với kết quả nửa đầu năm 2011, đạt lần lượt 219 tỷ đồng và 190 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 4.425 đồng.

Tại thời điểm 30/6, tiền gửi ngân hàng của DPR là 137 tỷ đồng, gấp gần 2 lần con số cuối năm 2011. Cũng tại ngày 30/6, trong cơ cấu các khoản phải trả, DPR còn 86 tỷ đồng phải trả cổ tức cho cổ đông. Đây là cổ tức đợt 3/2011, tỷ lệ 20%. Cổ tức này được thanh toán vào ngày 24/7.

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý II/2012 của DPR
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: HSX
Nguồn: HSX

Nguồn Khampha/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới