Hủy
Doanh nghiệp

DRC lãi trước thuế 2014 vượt 6% kế hoạch năm

Thứ Năm | 29/01/2015 11:59

Năm 2015, công ty đặt kế hoạch doanh thu 3.880 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 455 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng .DRC vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2014 và cả năm 2014.

Doanh thu bán hàng trong quý IV đạt 914,2 tỷ đồng, tăng thêm 15% so với cùng kỳ năm trước. Hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần đạt 29%.

Doanh thu tài chính quý này dù tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng chỉ đạt hơn 1,84 tỷ đồng, trong khi đó các loại chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều cao. Chi phí bán hàng quý này gấp hơn 3,3 lần quý trước, lên tới 91,49 tỷ đồng.

Quý IV, lợi nhuận sau thuế đạt 102,49 tỷ đồng, tăng 7% so với quý IV/2013.

Cả năm 2014, công ty đạt doanh thu thuần 3.251,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 452,3 tỷ đồng.  Trong khi doanh thu thuần tăng 16% thì lợi nhuận sau thuế lại giảm 6% so với năm 2013. Lợi nhuận trước thuế của công ty cả năm đạt hơn 452 tỷ đồng.

Như vậy, lợi nhuận trước thuế năm 2014 của công ty vượt 6% so với kế hoạch, trong khi doanh thu chỉ hoàn thành 97%.

Năm 2015, công ty đặt kế hoạch doanh thu 3.880 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 455 tỷ đồng. Trong đó, quý I/2015, công ty phấn đấu đạt được 750 tỷ đồng doanh thu và 85 tỷ đồng lợi nhuận.

Đơn vị: Tỷ đồng
Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật