Hủy
Doanh nghiệp

DRL dự tính sản xuất 75 triệu kWh điện thương phẩm trong 2013

Thứ Tư | 03/04/2013 20:46

Doanh thu và lợi nhuận 2013 của công ty đều được dự tính giảm so với năm 2012, đạt lần lượt là 61,3 tỷ đồng và 35,3 tỷ đồng.
Công ty cổ phần Thủy điện - điện lực số 3 DRL công bố nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

Theo đó, Hội đồng quản trị dự kiến trình cổ đông kế hoạch tổng sản lượng điện năm 2013 đạt 75,18 triệu kWh và mức cổ tức từ 30% trở lên.

Mức thù lao cho ban lãnh đạo trong năm 2013 được dự kiến là 15,5 triệu đồng/tháng. Trong đó, thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty trong năm 2013 dự kiến là 5 triệu đồng, của thành viên Hội đồng quản trị là 3 triệu đồng, của trưởng ban kiểm soát là 3 triệu đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2013 của DRL
ư

Năm 2012, công ty đạt 80,7 triệu kWH điện thương phẩm, tổng doanh thu đạt 67,45 tỷ đồng, vượt 4,56% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế trong năm đạt 38,6 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch, cổ tức 2012 dự kiến là 37,64%.

Kết quả kinh doanh năm 2012g

Nguồn Dân Việt/DRL

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật