Hủy
Doanh nghiệp

DZM lỗ vẫn chia cổ tức

Chủ Nhật | 05/05/2013 15:28

Cổ tức 2012 được chia từ nguồn lợi nhuận giữ lại năm 2011.
Công ty cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An DZM công bố nghị quyết hội đồng cổ đông thường niên 2013. Đại hội thống nhất vẫn chia cổ tức cho năm 2012 mặc dù lỗ 7,5 tỷ đồng.

Cụ thể, với kết quả lợi nhuận 2012, HĐQT đề xuất không chia cổ tức 2012. Tuy nhiên để chia sẽ những khó khăn với cổ đông, ĐHĐCĐ đã yêu cầu ban lãnh đạo công ty xem xét đem phần lợi nhuận giữ lại của năm 2011 để chia cho cổ đồng.

Cuối cùng Đại hội thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định con số cụ thể từ nguồn lợi nhuận giữ lại năm 2011 để chia cổ tức cho cổ đông.

Ngoài ra, cổ đông cũng thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013 với doanh thu 330 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 14 tỷ đồng và trích 5,4 tỷ đồng để chia cổ tức cho 2013.

Tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT cho biết nguyên nhân tồn kho lớn là do bộ máy quản lý kém, vòng quay tiền chậm gây thất thoát lớn. Tồn kho là do hàng công ty ký gửi đang trong quá trình chạy thử và vận hành nên thời gian thu tiền sẽ kéo dài từ 2 đến 3 tháng.

Sắp tới công ty sẽ thay đổi quản lý theo hướng kỹ thuật đầu tư trang thiết bị, sẽ giảm chi phí nhân sự.

Nguồn Vietstock

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật