Hủy
Doanh nghiệp

Eximbank lãi hợp nhất quý IV/2012 giảm gần 70% so với cùng kỳ

Thứ Hai | 18/02/2013 18:32

Eximbank kinh doanh ngoại hối trong quý IV/2012 lỗ 182,1 tỷ đồng, cộng với thu nhập thuần từ lãi giảm 47%.
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - EIB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2012.

Quý IV/2012, Eximbank đạt 313,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 69% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do thu nhập thuần từ lãi giảm 47% so với cùng kỳ.

Cụ thể, do lãi suất liên tục giảm, thu nhập lãi tiền gửi quý IV/2012 của Eximbank giảm 34% so với cùng kỳ năm trước, đạt 747 tỷ đồng. Thu nhập lãi cho vay khách hàng cũng giảm 20%, đạt 2.040,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, hoạt động kinh doanh ngoại hối trong quý lỗ 182,1 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần mức lỗ quý IV/2011. Hoạt động dịch vụ quý này cũng chỉ lãi thuần 54,2 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm, Eximbank đạt 2.138,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 30% so với năm 2011. So với kế hoạch lợi nhuận đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, Eximbank chỉ hoàn thành khoảng 60%.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV/2012 của EximbankĐơn vị: tỷ đồng
Kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV/2012 của Eximbank
Nguồn: HSX

Tại 31/12/2012, dư nợ cho vay khách hàng của Eximbank đạt 74.922,3 tỷ đồng, tăng 0,3% so với cuối năm 2011. Trong đó, nợ xấu chiếm tỷ lệ 1,3%, giảm từ mức 1,6% cuối năm 2011.

Sở dĩ nợ xấu giảm là do công ty đã dùng nguồn dự phòng để xử lý. Trong quý IV/2012, Eximbank đã trích lập dự phòng thêm 128,48 nghìn tỷ đồng dự phòng cụ thể, gấp 3 lần quý trước. Số dự phòng đã sử dụng trong kỳ để xử lý các khoản nợ khó thu là 135,93 nghìn tỷ đồng, tăng 45% so với quý III/2012.

Nguồn Khampha

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật