Hủy
Doanh nghiệp

FCN hoán đổi vị trí Ủy viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thứ Hai | 07/01/2013 18:22

Ông Nguyễn Chí Công và ông Hà Cửu Long thay đổi vị trí cho nhau tại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm Fecon ( FCN) thông báo thay đổi cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Cụ thể, FCN miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Chí Công và bổ nhiệm ông này làm thành viên Ban kiểm soát.

Ngoài ra, FCN miễn nhiệm chức Thành viên Ban kiểm soát của ông Hà Cửu Long; ông Long được bổ nhiệm làm Ủy viên Hội đồng quản trị.

Các quyết định nêu trên có hiệu lực từ ngày 7/1/2013. Việc bổ nhiệm các ông Hà Cửu Long và Nguyễn Chí Công sẽ được thông qua tại kỳ Đại hội cổ đông gần nhất.

Theo Luật doanh nghiệp 2005:

Hội đồng quản trị là , có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.Ban kiểm soát thực hiện Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.


Nguồn Khampha/SSC

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật