Hủy
Doanh nghiệp

FIT lãi quý I/2015 hơn 112 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ

Thứ Tư | 13/05/2015 16:06

Theo giải trình, công ty đã mở rộng sản xuất kinh doanh và tăng cường quản lý chi phí một cách hiệu quả, hiện thực hóa các khoản đầu tư.

Công ty Cổ phần Đầu tư FIT vừa công bố Báo cáo tài chính  quý I/2015.

Doanh thu thuần quý này đạt 200,9 tỷ đồng, gấp 9,3 lần cùng kỳ năm trước. Kéo theo đó, lợi nhuận gộp gấp 10 lần, đạt 64,68 tỷ đồng. Hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần đạt 32%.

Doanh thu tài chính trong quý cũng tăng mạnh, tăng 158%, đạt gần 103 tỷ đồng. Trong đó, lãi từ đầu tư chứng khoán, đầu tư tài chính chiếm phần lớn tổng doanh thu tài chính.

Theo lý giải, do công ty mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng cường quản lý chi phí một cách hiệu quả, đồng thời hiện thực hóa các khoản đầu tư và thu được lợi nhuận lớn nên đạt được khoản lợi nhuận đáng kể trong quý I.

Cụ thể, công ty lãi sau thuế 112,39 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm trước. Lãi ròng công ty mẹ đạt 103 tỷ đồng. EPS tương ứng đạt 1.529 đồng.

Tổng tài sản cuối kỳ của Công ty đạt 1.341 tỷ đồng, tăng 35% so với đầu kỳ, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền 205 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ đạt 107,7 tỷ đồng, trên vốn điều lệ 892 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu kinh doanh (Nguồn: FIT/NCĐT). Đơn vị: Tỷ đồng.
Một số chỉ tiêu kinh doanh (Nguồn: FIT/NCĐT). Đơn vị: Tỷ đồng.

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật