Hủy
Doanh Nghiệp

GAS lãi 4.292 tỷ đồng quý I, tăng 86% so với cùng kỳ

Thứ Sáu | 10/05/2013 00:03

Lợi nhuận sau thuế tăng do giá khí và sản lượng tăng, đồng thời thực hiện hoàn nhập quỹ phát triển khoa học công nghệ 1.146 tỷ đồng.
 
Tổng công ty khí Việt Nam - CTCP ( GAS) vừa công bố báo cáo tài chính quý I hợp nhất với lợi nhuận sau thuế đạt hơn 4292 tỷ đồng. Lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS) riêng quý I đạt 2.263 đồng/cổ phiếu.

Mức lợi nhuận này đạt 56% kế hoạch cả năm là 7.693 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức lợi nhuận kế hoạch năm 2013 thấp hơn so với thực hiện năm 2012 là 10.102 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp của GAS tăng hơn 36% là do giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn tốc độ giảm doanh thu, tương ứng giảm 24% và 13%.

Theo giải trình, nguyên nhân chủ yếu khiến doanh thu giảm là do việc ghi nhận doanh thu bán khí hợp đồng bán khí PM3 Cà Mau chuyển về ghi nhận tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam mà không ghi nhận tại Tổng công ty. GAS chỉ ghi nhận doanh thu vận chuyển khí Cà Mau.

Việc này, theo GAS, không làm ảnh hưởng đến lợi nhuận do thực chất trước đây công ty ghi nhận doanh thu bán khí nhưng phần thực hưởng là cước phí vận chuyển (giá bán trừ đi giá mua khí).

Doanh thu tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp thay đổi không nhiều. Tuy nhiên, chi phí tài chính lại giảm mạnh từ 173 tỷ đồng xuống 132 tỷ đồng do chi phí lãi vay giảm rất mạnh.

Đáng chú ý, lợi nhuận khác tăng từ 6 tỷ đồng năm ngoái lên gần 1.126 tỷ đồng. Theo giải trình của GAS, lợi nhuận sau thuế tăng mạnh là do giá khí và sản lượng khí tăng so với cùng kỳ năm trước, thực hiện chủ trương tiết kiệm chi phí và thực hiện hoàn nhập quỹ phát triển khoa học công nghệ 1.146 tỷ đồng.


Kết quả kinh doanh quý I hợp nhất của GAS
Đơn vị: Tỷ đồng, nguồn: HSX

Tính tới cuối quý I/2013, tiền của công ty đạt gần 15.956 tỷ đồng, tăng 25% so với cuối năm 2012. Hàng tồn kho giảm từ 1.614 tỷ đồng xuống 837 tỷ đồng.

Lợi nhuận chưa phân phối của GAS là 9.335 tỷ đồng. Năm 2013, Công ty dự kiến cổ tức 20%/mệnh giá. Tuy nhiên, GAS sẽ nỗ lực để thực hiện được mức cổ tức 30%/mệnh giá, bằng cổ tức thực hiện năm 2012.

Nguồn Dân Việt

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật