Hủy
Doanh nghiệp

Hàng tồn kho bằng 56% tổng tài sản, LAS 9 tháng lãi 238 tỷ đồng

Thứ Tư | 22/10/2014 18:19

kết thúc 9 tháng đầu năm, doanh thu công ty hoàn thành 73% và lợi nhuận trước thuế hoàn thành 58% kế hoạch.
Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (mã .LAS) vừa công bố báo cáo tài chính quý III và 9 tháng đầu năm 2014.

Doanh thu quý III/2014 đạt 573,6 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán hàng giảm là do theo xu hướng, giá cả các loại phân bón trên thị trường đều giảm, giá cước vận tải đã được lập mặt bằng giá mới cao hơn làm công tác tiêu thụ sản phẩm gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, sản phẩm tiêu thụ giảm chỉ bằng 53% so với cùng kỳ.

Trong khi giá vốn hàng bán giảm tới 47% thì lợi nhuận gộp cũng giảm tới 28%, đạt 130 tỷ đồng. Hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần đạt 23%.

Doanh thu tài chính quý này đạt hơn 3 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm mạnh 72% còn chi phí bán hàng tăng nhẹ 6%.

Lợi nhuận sau thuế quý III/2014 đạt 28,21 tỷ đồng, giảm 50% so với quý III/2013.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu 3.754 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 238 tỷ đồng, giảm lần lượt 10% và 27% so với 9 tháng đầu năm 2013. EPS tương ứng đạt 3.055 đồng.

Năm 2014, công ty đặt kế hoạch doanh thu 5.157 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 525 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, doanh thu công ty hoàn thành 73% và lợi nhuận trước thuế hoàn thành 58% kế hoạch.

Đến cuối kỳ, giá trị hàng tồn kho của LAS đạt 1.317 tỷ đồng, bằng 56% tổng tài sản công ty. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ là 272 tỷ đồng, trên vốn điều lệ 778 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu kinh doanh (Nguồn: Gafin/LAS). Đơn vị: Tỷ đồng
Một số chỉ tiêu kinh doanh (Nguồn: Gafin/LAS). Đơn vị: Tỷ đồng


Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật