Hủy
Doanh Nghiệp

Hoa Sen quý IV niên độ tài chính lãi hợp nhất gấp 3 lần cùng kỳ

Thứ Bảy | 15/11/2014 00:14

Tính đến thời điểm 30/9/2014, HSG có 145 chi nhánh, 1 văn phòng đại diện và 5 công ty con.
 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen HSG vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV niên độ tài chính 2014 (từ ngày 1/7 - 30/9/2014).

Doanh thu thuần quý này đạt gần 4.033 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ quý trước. Trong khi đó, lợi nhuận gộp tăng 39%. Hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần đạt 12%.

Doanh thu tài chính giảm mạnh, giảm 66%, chỉ đạt 4,36 tỷ đồng. Các loại chi phí bán hàng, chi phí tài chính lại tăng lần lượt 39% và 21% so với cùng kỳ quý trước.

Lợi nhuận sau thuế quý IV niên độ 2014 đạt 128,7 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả niên độ tài chính 2013 - 2014 (từ 1/10/2013 tới 30/9/2014), Công ty đạt 15.005 tỷ đồng doanh thu, tăng 28% và 410,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 29% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến thời điểm 30/9/2014, HSG có 145 chi nhánh, 1 văn phòng đại diện và 5 công ty con.

Tổng tài sản quý này đạt 10.207 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tài sản ngắn hạn tăng 52%, đạt 6.386 tỷ đồng. Hệ số nợ/tổng tài sản 77%. Hàng tồn kho cuối kỳ tăng 57% so với đầu kỳ, đạt 4.734 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 979 tỷ đồng, trên vốn điều lệ 1.008 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu kinh doanh (Nguồn: Gafin/HSG). Đơn vị: Tỷ đồng
Một số chỉ tiêu kinh doanh (Nguồn: Gafin/HSG). Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới