Hủy
Doanh nghiệp

HPG cả năm lãi hợp nhất hơn 3.250 tỷ đồng, EPS 6.525 đồng/cổ phiếu

Thứ Năm | 12/02/2015 08:17

Với kết quả này, công ty đã vượt 47,7% kế hoạch lợi nhuận năm 2014.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát .HPG vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2014 và cả năm 2014.

Doanh thu thuần quý IV đạt 6.581,7 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu quý này, doanh thu bán hàng vẫn chiếm tỷ trọng chính. Công ty không ghi nhận nguồn thu từ cho thuê lại đất. Doanh thu từ bán căn hộ quý này chỉ đạt 74 tỷ đồng, bằng 5,7% quý IV/2013.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý IV đạt 495,58 tỷ đồng, trong đó lãi cổ đông công ty mẹ đạt 473,6 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. EPS chỉ đạt 983 đồng/cổ phần.

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần đạt 25.525,4 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2013. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3.250 tỷ đồng, trong đó lãi cổ đông công ty mẹ 3.144 tỷ đồng, tăng 61% so với năm 2013. EPS đạt mức 6.525 đồng/cổ phần.

Năm 2014, công ty đặt kế hoạch doanh thu 23.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.200 tỷ đồng. Như vậy, HPG đều đã vượt kế hoạch năm, riêng lợi nhuận sau thuế vượt 47,7%.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty đến cuối quý IV là 4.095 tỷ đồng, xấp xỉ bằng vốn điều lệ của công ty này (4.819 tỷ đồng).

Giá trị tồn kho đến ngày 31/12/2014 giảm 643,6 tỷ đồng so với cuối năm 2013, còn 7.386 tỷ đồng.

Đơn vị: Tỷ đồng
Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật