Hủy
Doanh nghiệp

HSBC Việt Nam lãi trước thuế 1.878 tỷ đồng năm 2012

Thứ Tư | 10/04/2013 16:34

So với năm trước, lợi nhuận của HSBC Việt Nam giảm 5%. Tăng trưởng tín dụng đạt 40% và tăng trưởng huy động là 13,5%.
Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam công bố báo cáo tài chính năm 2012.

Tại ngày 31/12/2012, giá trị tiền gửi khách hàng của HSBC đạt 44.613 tỷ đồng, tăng trưởng 13,5%. Giá trị cho vay khách hàng lên trên 32.000 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 40%. Dự phòng rủi ro tín dụng của HSBC chiếm 1,09% tổng giá trị cho vay khách hàng.

Đến cuối năm 2012, tổng giá trị tài sản HSBC đạt 65.877 tỷ đồng, tăng trưởng 23,5%. Ngân hàng có tỷ lệ an toàn vốn 12%.

Năm 2012, HSBC đạt 1.878 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 5% so với kết quả năm 2011.

Lợi nhuận trước thuế HSBC giai đoạn 2009-2012
Đơn vị: Tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế HSBC giai đoạn 2009-2012
Nguồn: HSBC

Nguồn Dân Việt/HSBC

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật