Hủy
Doanh nghiệp

HT1: Quý thứ 3 liên tiếp không có lợi nhuận

Thứ Hai | 30/04/2012 08:01

Chi phí tài chính tiếp tục là gánh nặng của HT1 khi liên tục giữ ở mức cao qua nhiều quý.

Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (mã CK: HT1) công bố báo cáo tài chính quý I/2012.

Theo đó, doanh thu thuần đạt 1160,7 tỷ đồng giảm nhẹ 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuậngộp đạt 285,9 tỷ đồng giảm 1,5% so với quý I/2011

Trong kỳ doanh thu tài chính giảm gần 65% còn 1,267 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính lên tới233,8 tỷ đồng giảm nhẹ 2,7% so với quý I/2011.

Chi phí tài chính tiếp tục là gánh nặng đối với HT1 nên mặcdù chi phí bán hàng và chi phí QLDN đều giảm so với cùng kỳ nhưng HT1 vẫn chỉ lãi thuần 434 tỷ đồngnhưng chịu lỗ khác 434 tỷ đồng nên kết quả trong kỳ công ty không có lợi nhuận.

Chỉ tiêu

Quý I/2012

Quý I/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

1160,7

1205,2

-3,7%

Giá vốn hàng bán

874,7

914,8

-4,4%

Tỷ trọng giá vốn/DT thuần

75,4%

75,9%

-0,7%

Lợi nhuận gộp

285,9

290,3

-1,5%

Doanh thu tài chính

1,267

3,605

-64,9%

Chi phí tài chính

233,8

240,4

-2,7%

Chi phí bán hàng

27,3

79,67

-65,7%

Chi phí QLDN

25,6

33,67

-24,0%

Lợi nhuận thuần

0,434

-59,8

-100,7%

Lợi nhuận khác

-0,434

3,75

-88,4%

LNTT

0

-56,04


LNST

0

-56,04


Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, HT1 đã thông qua chỉ tiêu 6,507 tỷ đồng doanh thu thuần trongnăm 2012 nhưng chưa lên kế hoạch lợi nhuận.

Cổ phiếu HT1 đã bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 09/04/2012 theo Quyết định số40/2012/QĐ-SGDHCM ngày 04/04/2012 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn CafeF

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật