Hủy
Doanh Nghiệp

HTV lãi 6 tháng vượt 10% kế hoạch cả năm

Thứ Hai | 30/07/2012 16:28

Quý II/2012, HTV đạt 36,3 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 12,6 tỷ đồng, lãi lũy kế 24,8 tỷ đồng.
 
Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên ( HTV) công bố báo cáo tài chính quý II/2012.

Quý II/2012, HTV đạt 36,3 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 5% so với cùng kỳ 2011 chủ yếu do doanh thu vận tải đường thủy. Lợi nhuận sau thuế đạt 12,6 tỷ đồng, tăng 39,3% so với quý II/2011 do công ty tiếp tục cơ cấu và tái cấu trúc phương tiện phục vụ nhu cầu vận chuyển ở những tuyến xa.

Lợi nhuận gộp quý này là 7,21 tỷ đồng, tăng hơn 7 lần so với cùng kỳ 2011 do giá vốn hàng bán giảm 13,4%. Doanh thu tài chính quý này đạt 1,9 tỷ đồng, giảm gần 77% so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí tài chính là âm 2,17 tỷ đồng do được hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán. Chi phí quản lý quý này là 4,26 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với quý II/2011.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2012, HTV đạt 65 tỷ đồng doanh thu, tăng 4,55% so với cùng kỳ 2011. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 24,8 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước nhờ giá vốn vận chuyển giảm và được hoàn nhập dự phòng. Như vậy sau 6 tháng đầu năm, HTV đã vượt 10,2% so với kế hoạch cả năm 22,5 tỷ đồng đã đề ra.

Kết quả kinh doanh quý II/2012 của HTV
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: HSX
Nguồn: HSX

Nguồn Khampha/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật