Hủy
Doanh nghiệp

Hùng Vương lãi cổ đông công ty mẹ 6 tháng sau soát xét giảm 27 tỷ đồng

Thứ Sáu | 29/08/2014 13:01

Lợi nhuận từ công ty liên kết, liên doanh chuyển từ lãi sang lỗ hơn 3 tỷ đồng và lợi ích cổ đông thiểu số tăng thêm 12 tỷ đồng.
Công ty cổ phần thủy sản Hùng Vương (mã HVG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét. Theo đó, doanh thu giảm tới hơn 488 tỷ đồng nhưng giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn khiến lợi nhuận gộp sau soát xét tăng thêm gần 11 tỷ đồng.

Lợi nhuận tài chính giảm do doanh thu từ hoạt động này giảm mạnh hơn chi phí. Lợi nhuận trong công ty liên kết, liên doanh chuyển từ lãi gần 8 tỷ đồng sang lỗ gần 3,5 tỷ đồng.

Đồng thời, lợi ích cổ đông thiểu số tăng thêm 12 tỷ đồng. Vì vậy, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 6 tháng đạt 144 tỷ đồng, giảm gần 27 tỷ đồng, tương ứng 16% so với trước soát xét. EPS còn 1.202 đồng.

Hùng Vương cho biết, sự sụt giảm này chủ yếu do các bút toán điều chỉnh lợi nhuận chưa thực hiện của các giao dịch nội bộ giữa công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết trong tập đoàn.

Sau soát xét, doanh thu 6 tháng tăng 36% so với cùng kỳ và hoàn thành 50% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 270 tỷ đồng, hoàn thành 39% kế hoạch năm.

Đơn vị: đồng
Đơn vị: đồng

Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật