Hủy
Doanh nghiệp

HVG lãi quý III gấp hơn 6 lần cùng kỳ

Thứ Hai | 03/11/2014 15:55

Kết thúc 9 tháng đầu năm, công ty hoàn thành 78% kế hoạch doanh thu và 71% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Công ty Cổ phần Hùng Vương .HVG vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2014 và 9 tháng đầu năm.

Tổng doanh thu hợp nhất quý III/2014 đạt 3.879 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với doanh thu, giá vốn hàng bán tăng 48% khiến lợi nhuận gộp chỉ tăng 12%, đạt 313,5 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính quý này có sự biến động mạnh, đạt gần 75 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước, doanh thu tài chính âm 27 tỷ đồng. Doanh thu tài chính tăng mạnh vì khoản bất lợi thương mại quý này đạt 108,9 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước; đến từ khoản cổ tức, lợi nhuận được chia 30 tỷ đồng và khoản lãi thanh lý khoản đầu tư vào công ty con giá trị 37 tỷ đồng. Trong khi đó, các loại chi phí tài chính, quản lý, bán hàng đều giảm.

Lợi nhuận sau thuế quý III đạt 208,6 tỷ đồng, (trong đó lãi cổ đông công ty mẹ đạt 199 tỷ đồng), gấp hơn 6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu 10.865 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 450 tỷ đồng, tăng lần lượt 39% và 49% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2014, công ty đặt kế hoạch doanh thu 14.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 700 tỷ đồng. Kết thúc 9 tháng đầu năm, công ty hoàn thành 78% kế hoạch doanh thu và 71% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Tổng tài sản cuối kỳ đạt 9.735,5 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn đạt 7.872 tỷ đồng. Các khoản đầu tư ngắn hạn cuối kỳ giảm 6,4 lần so với đầu kỳ, chỉ đạt 50 tỷ đồng. Hệ số nợ/tổng tài sản đạt 68%.

Lợi nhuận sau thuế cuối kỳ chưa phân phối đạt 663 tỷ đồng trên vốn điều lệ 1.320 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu kinh doanh (Nguồn: Gafin/HVG). Đơn vị: Tỷ đồng.
Một số chỉ tiêu kinh doanh (Nguồn: Gafin/HVG). Đơn vị: Tỷ đồng.

Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật