Hủy
Doanh nghiệp

HVG lãi sau thuế 2012 giảm 39,5 tỷ đồng sau kiểm toán

Thứ Sáu | 12/04/2013 20:58

Nguyên nhân làm lợi nhuận HVG giảm là do bút toán điều chỉnh các chỉ tiêu doanh thu tài chính, chi phí tài chính và thu nhập, chi phí hoạt động khác.
Công ty cổ phần Hùng Vương HVG giải trình chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán 2012.

Theo thông tin giải trình, doanh thu thuần và giá vốn của công ty giảm nhẹ sau kiểm toán do các bút toán điều chỉnh lợi nhuận chưa thực hiện của những giao dịch nội bộ giữa các công ty mẹ và công ty con trong tập đoàn.

Doanh thu hoạt động tài chính của HVG sau kiểm toán 2012 đạt 57,6 tỷ đồng, giảm 56,6% chủ yếu do bút toán cấn trừ giá bán/giá trị còn lại của nghiệp vụ thanh lý chứng chỉ Quỹ tầm nhìn SSI, bút toán điều chỉnh lãi tiền gửi và bút toán ghi nhận lãi bán hàng trả chậm.

Chi phí tài chính của HVG sau kiểm toán đạt 283 tỷ đồng, giảm 71 tỷ đồng do bút toán cấn trừ giá bán/giá trị còn lại của nghiệp vụ thanh lý chứng chỉ Quỹ tầm nhìn SSI và các bút toán trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính dài hạn.

Với hoạt động khác của HVG, thu nhập tăng hơn 91%, đạt gần 41 tỷ đồng do công ty hoàn nhập phí hoa hồng phải trả và bút toán ghi nhận tài trợ cho câu lạc bộ bóng đá. Chi phí khác tăng 2 tỷ đồng do bút toán ghi nhận lãi trả chậm tiền thuê đất khu công nghiệp Tân Tạo.

Từ ảnh ảnh hưởng của các yếu tố trên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty sau kiểm toán năm 2012 giảm 39,5 tỷ đồng, tương đương 12,2% so với số trước kiểm toán.

Chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán 2012 của HVG
o

Nguồn Dân Việt/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật