Hủy
Doanh nghiệp

ITA lợi nhuận sau kiểm toán tăng 85%

Thứ Tư | 03/04/2013 12:42

Số liệu lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán là 33,3 tỷ đồng trong khi trước kiểm toán là 18,03 tỷ đồng.
Công ty cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo ITA công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2012.

So với số liệu trước kiểm toán, doanh thu ITA giảm 144 tỷ đồng nhưng doanh thu thuần chỉ giảm 8 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán được giảm trừ thêm 28 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp ITA tăng 20 tỷ đồng, lên 146 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế ITA đạt 33,3 tỷ đồng, tăng 15 tỷ đồng so với trước kiểm toán, tương ứng tăng 85%.

So với kết quả 2011, doanh thu ITA tăng 30% nhưng lợi nhuận gộp giảm 22% và lợi nhuận sau thuế giảm 55%.

Chênh lệch số liệu sau kiểm toán 2012 và so sánh với 2011
Đơn vị: Tỷ đồng
Chênh lệch số liệu sau kiểm toán 2012 và so sánh với 2011
Nguồn: HSX


Nguồn Dân Việt/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật