Hủy
Doanh Nghiệp

Kinh Đô công ty mẹ lợi nhuận quý I giảm gần 80%

Thứ Năm | 09/05/2013 16:02

Cổ tức và lợi nhuận được chia trong quý I chưa bằng 1/5 cùng kỳ năm trước khiến lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 65 tỷ đồng.
 
Công ty cổ phần Kinh Đô, mã KDC thông báo kết quả kinh doanh quý I công ty mẹ với lợi nhuận sau thuế giảm gần 80% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu thuần quý này tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước, đạt 442,14 tỷ đồng. Do giá vốn hàng bán tăng chậm hơn nên lợi nhuận gộp quý này tăng 52,8% so với cùng kỳ, đạt 68,98 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm mạnh từ 365,98 tỷ đồng trong quý I/2012 xuống còn 80,8 tỷ đồng. Theo thuyết minh báo cáo, doanh thu tài chính giảm do cổ tức và lợi nhuận được chia trong kỳ chỉ đạt 60 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là 327 tỷ đồng.

Các chi phí tài chính, bán hàng và quản lý đều giảm lần lượt 24%, 9% và 8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế quý I đạt 65,26 tỷ đồng, giảm mạnh so với 317,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Nguồn: HSX Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: HSX
Đơn vị: tỷ đồng

Tại thời điểm 31/3, tổng nợ ngắn hạn là 475,9 tỷ đồng, giảm 177,5 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng nợ dài hạn của KDC là 282,2 tỷ đồng, tăng 259,2 tỷ đồng so với đầu năm do vay ngân hàng dài hạn 259,3 tỷ đồng.

Nguồn Dân Việt/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật