Hủy
Doanh Nghiệp

KSA lãi hợp nhất 2,92 tỷ đồng quý II/2012, tăng 18% so với cùng kỳ

Thứ Tư | 15/08/2012 09:03

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm giảm hơn 30% so với cùng kỳ 2011, đạt 6,39 tỷ đồng.
 
Công ty cổ phần công nghiệp khoáng sản Bình Thuận KSA công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2012.

Quý II, doanh thu thuần tăng 17% so với cùng kỳ, đạt 21,3 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán cũng tăng, lên 13 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 8 tỷ đồng.

Chi phí tài chính và chi phí bán hàng tăng nhưng chi phí quản lý giảm. Trừ đi các chi phí và thuế, lợi nhuận quý II của công ty đạt 2,92 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần và giá vốn đều giảm so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 13 tỷ đồng, giảm 22%.

Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế đều giảm hơn 30% so với nửa đầu 2011. Phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ là 5,63 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2012, tiền mặt KSA giảm 4 tỷ đồng, từ gần 12 tỷ đồng cuối năm 2011 xuống còn 8 tỷ đồng vào cuối tháng 6.

Khoản phải thu khách hàng giảm từ 100 tỷ đồng xuống 46 tỷ đồng trong khi trả trước cho người bán tăng từ 13 tỷ đồng lên 81 tỷ đồng.

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý II/2012 của KSA
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: HSX
Nguồn: HSX

Nguồn Khampha/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới