Hủy
Doanh nghiệp

LCG lãi 0,3 tỷ đồng quý I/2012

Thứ Năm | 26/04/2012 17:53

Kết quả này giảm mạnh so với 53,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do giá nguyên vật liệu và chi phí tài chính tăng cao.
Công ty cổ phần Licogi 16, mã LCG, thông báo kết quả hoạt động kinh doanh quý I/2012.

Doanh thu thuần quý I đạt 337 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm 16% xuống 311 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp còn 25,4 tỷ đồng, giảm 70%.

Doanh thu tài chính giảm xuống 1,5 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính, mà cụ thể là chi phí lãi vay, tăng 61% lên 20,3 tỷ đồng.

Trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế LCG còn 304 triệu đồng, giảm mạnh so với kết quả cùng kỳ là 53 tỷ đồng.

Theo văn bản giải trình của LCG, lợi nhuận sau thuế giảm là do giá cả nguyên vật liệu tăng cao, làm tỷ lệ giá vốn trên doanh thu tăng 11,22%, chi phí tài chính, chi phí khác tăng quá lớn làm ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế.

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh quý I/2012 của LCG
Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn DVT/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật