Hủy
Doanh nghiệp

LCG lãi hợp nhất quý I/2012 chỉ bằng 8% cùng kỳ do doanh thu giảm và chi phí tăng

Thứ Năm | 17/05/2012 09:00

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý I là 4,25 tỷ đồng. Trước hợp nhất, công ty mẹ LCG có lãi 0,3 tỷ đồng.
Công ty cổ phần Licogi 16, mã LCG, công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2012.

Doanh thu thuần giảm 54% so với cùng kỳ, xuống 209 tỷ đồng. Trừ đi 173 tỷ đồng giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp còn lại là 37 tỷ đồng, giảm 57% so với quý I/2011.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, doanh thu các hợp đồng xây dựng giảm 54% xuống 208 tỷ đồng. Giá vốn các hợp đồng xây dựng giảm 53% xuống 172 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính chỉ còn 1,7 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng vọt, lên 21,9 tỷ đồng (toàn bộ là chi phí lãi vay). Bên cạnh đó, chi phí quản lý cũng tăng 60% lên 7,8 tỷ đồng khiến lợi nhuận trước thuế chỉ còn 8,2 tỷ đồng, giảm 88% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý I/2012 là 4,25 tỷ đồng, bằng 8% so với quý I năm trước. Trước hợp nhất, công ty mẹ LCG có lãi sau thuế 0,3 tỷ đồng.

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý I/2012 của LCG
Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn DVT/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật