Hủy
Doanh Nghiệp

Lợi nhuận quý I của công ty mẹ Minh Phú tăng 33% do chi phí tài chính giảm

Thứ Sáu | 17/05/2013 17:04

Chi phí tài chính giảm 13 tỷ đồng khiến lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ MPC tăng 33%, từ 23 tỷ đồng lên 30,7 tỷ đồng.
 

Công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú ( MPC)công bố báo cáo tài chính công ty mẹ quý I.

Doanh thu thuần và giá vốn hàng bán đều giảm so vớiquý I/2012. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 1.226,9 tỷ đồng, giảm 17,8%. Giá vốnhàng bán là 1.137,5 tỷ đồng, giảm 18,7%. Do đó, lợi nhuận gộp giảm gần 3% từ 92tỷ đồng xuống 89,4 tỷ đồng.

Chi phí tài chính giảm trong khi các chi phí kháctăng. Trong đó, chi phí tài chính là 35,7 tỷ đồng, giảm gần 27%. Chi phí quảnlý tăng 16% và chi phí bán hàng tăng gần 3%.

Sau khi trừ đi tất cả các chi phí, lợi nhuận trướcthuế của công ty đạt 30,7 tỷ đồng , tăng 33% so với đầu năm 2012. Lợi nhuận sauthuế đạt 23 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) tăng từ 247 đồng lên329 đồng.

Năm 2012, lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ thủy sảnMinh Phú là 5,04 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 34,45 tỷ đồng. Côngty dự kiến lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2013 đạt 360 tỷ đồng.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đã thông qua việc rút niêm yết trên HSX và ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để rút niêm yết trong năm 2013-2014.

Nguồn: HSX. Đơn vị: tỷ đồng

Nguồn: HSX. Đơn vị: tỷ đồng

Nguồn Dân Việt

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật