Hủy
Doanh nghiệp

LSS lãi hợp nhất 37,3 tỷ đồng trong quý I, giảm 61% so với cùng kỳ

Thứ Tư | 23/05/2012 10:39

Kết quả này đạt 17% kế hoạch cả năm. Doanh thu giảm trong khi giá vốn và các chi phí tăng khiến lợi nhuận công ty giảm mạnh.
Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn, mã LSS, công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2012.

Doanh thu thuần quý I của LSS giảm 8% so với cùng kỳ, xuống 403 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng hơn 10%, lên 319 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp còn 84 tỷ đồng, giảm 44%.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, lợi nhuận gộp giảm do khoản doanh thu bán thành phẩm giảm62 tỷ đồng trong khi giá vốn của thành phẩm đã cung cấp tăng 36 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm 84% do lãi tiền gửi giảm mạnh và công ty không còn khoản lãi 7,5 tỷ đồng thanh lý các khoản đầu tư dài hạn như quý I năm trước. Chi phí tài chính cao gấp 2,5 lần cùng kỳ, lên 14,2 tỷ đồng, chủ yếu đến từ chi phí lãi vay.

Chi phí bán hàng tăng và chi phí quản lý giảm. Lợi nhuận trước thuế của LSS là 46,4 tỷ đồng.

Trừ đi thuế, lợi nhuận sau thuế của công ty là 37,3 tỷ đồng, giảm 61% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước.

Năm 2012, LSS đặt kế hoạch 225 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả đạt được trong quý I, công ty hoàn thành 17% kế hoạch cả năm.

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý I/2012 của LSS
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: HSX
Nguồn: HSX

Nguồn DVT/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật