Hủy
Doanh nghiệp

Mai Linh miền Trung EPS 6 tháng đạt 1.299 đồng

Thứ Năm | 14/08/2014 10:54

Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 233,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 10,9 tỷ đồng, tăng lần lượt 10% và 16% so với 6 tháng đầu năm 2013.
Công ty Cổ phần Mai Linh miền Trung (mã MNC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II và 6 tháng đầu năm 2014.

Doanh thu quý II đạt gần 178 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tương ứng tăng 29%, gần 101 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp quý này chỉ tăng 8%, đạt hơn 27 tỷ đồng.

Các loại chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều tăng, trong đó chi phí tài chính tăng mạnh nhất, đạt 8,54 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu tài chính dù có tăng hơn cùng kỳ năm trước nhưng cũng chỉ đạt 0,42 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý II đạt 6,85 tỷ đồng, tăng 22%, trong đó lãi cổ đông công ty mẹ đạt 6,6 tỷ đồng. EPS tương ứng quý này đạt 818 đồng/cổ phiếu.

Giải trình biến động lợi nhuận trên, công ty cho biết do phát sinh bất lợi thương mại từ việc mua lại Công ty TNHH MTV Mai Linh Bình Định (Công ty con của Công ty CP Mai Linh NTB&TN) là hơn 500 triệu đồng, đơn vị phân bổ hết một lần vào thu nhập khác trong kỳ.

Mặt khác, thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp giảm xuống còn 22% nên chi phí thuế TNDN giảm 539 triệu đồng, dẫn đến lợi nhuận sau thuế Quý này tăng thêm bằng 2 khoản này cộng lại.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 233,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 10,9 tỷ đồng, tăng lần lượt 10% và 16% so với 6 tháng đầu năm 2013.

Tổng tài sản hết tháng 6/2014 là 550,6 tỷ đồng, tăng 26% so với số đầu kỳ. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ tăng hơn 2 lần, đạt 15,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ đạt gần 32 tỷ đồng, trên vốn điều lệ gần 81 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu kinh doanh. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Gafin/MNC)
Một số chỉ tiêu kinh doanh. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Gafin/MNC)


Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật