Hủy
Doanh nghiệp

Maritime Bank trình ĐHCĐ sáp nhập 1 tổ chức tín dụng khác

Thứ Ba | 08/04/2014 15:36

Nội dung này được dự kiến trình ĐHCĐ của ngân hàng thông qua.
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank - MSB) vừa công bố tờ trình đại hội cổ đông năm 2014 thông qua việc sáp nhập một tổ chức tín dụng khác vào MSB.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị MSB chủ động phê duyệt, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung tại Đề án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập, Điều lệ ngân hàng sau sáp nhập và Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi cổ phần và các tài liệu hồ sơ có liên quan khác theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền mà không cần phải lấy ý kiến của ĐHCĐ.

Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết, ký các văn bản và xử lý tất cả các vấn đề phát sinh có liên quan tới việc sáp nhập.

Năm 2013, ĐHCĐ MSB đã thông qua việc giao HĐQT quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ 8.000 tỷ đồng của Maritime Bank.

Báo cáo kết quả kinh doanh 2013 của MSB cho biết, tổng tài sản của ngân hàng là 107.115 tỷ đồng; dư nợ tín dụng là 45.910 tỷ đồng, đạt 96,67% kế hoạch. Tỷ lệ nợ xấu của MSB năm ngoái là 2,71%, lợi nhuận trước thuế là 401 tỷ đồng, đạt 97,09% kế hoạch.

Nguồn Gafin

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật