Hủy
Doanh nghiệp

MCG lãi sau thuế chưa đầy 400 triệu đồng, giảm hơn 76% so với cùng kỳ

Thứ Sáu | 26/04/2013 20:29

MCG có nợ ngắn hạn lên tới 1500 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần nợ dài hạn.
Công ty Cổ phần Xây dựng và Cơ điện Việt Nam (mã: MCG) công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2013.

Nhìn chung, các chỉ tiêu trong kỳ của MCG đều giảm. Trong đó, doanh thu thuần kỳ này đạt 280,15 tỷ đồng, giảm 15,7% so với cùng kỳ. Tỷ trọng giá vốn hàng bán trong doanh thu giảm gần 15% so với cùng kỳ, chỉ đạt 279,10 tỷ đồng. Dẫn đến lợi nhuận gộp kỳ này của MCG giảm mạnh 76,5%.

Doanh thu tài chính quý này của MCG cũng giảm mạnh chỉ đạt 34,6%. Công ty cũng chủ động cắt giảm các khoản chi phí song lợi nhuận sau thuế vẫn giảm mạnh 76,4%. Kết thúc qúy 1/2013, kết quả kinh doanh của MCG chỉ đạt 0,39 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Kết quả kinh doanh quý 1/2013 của MCG
ng
Nguồn: HSX, Đơn vị: Tỷ đồng

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ của Công ty là 19,58 tỷ đồng, giảm mạnh so với năm trước gần 200 tỷ đồng.

Nguồn Dân Việt

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật