Hủy
Doanh Nghiệp

MPC hợp nhất lỗ 2,3 tỷ đồng quý II/2012

Thứ Sáu | 17/08/2012 09:11

Lợi nhuận trước thuế đạt 7,85 tỷ đồng nhưng công ty phải nộp hơn 10 tỷ đồng thuế.
 
Công ty cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú (mã MPC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2012.

Quý II/2012, MPC đạt doanh thu 2.141 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 262,5 tỷ đồng, tăng 10%.

Tuy nhiên, chi phí tài chính của MPC trong kỳ tăng 50% so với cùng kỳ năm trước (tăng gần 48 tỷ đồng). Trong đó, chi phí lãi vay tăng 75 tỷ đồng so với năm trước, từ 65 tỷ đồng lên 140 tỷ đồng. Ngoài ra, tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của MPC cũng tăng 18 tỷ đồng so với quý II/2011.

Lợi nhuận trước thuế của MPC trong kỳ còn gần 8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế âm 2,3 tỷ đồng, trong đó, cổ đông công ty mẹ chịu lỗ gần 2 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, MPC đạt doanh thu 3.792 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 520 tỷ đồng, tăng 26,6%. MPC đạt lợi nhuận sau thuế là 61 tỷ đồng, giảm hơn 30% so với cùng kỳ năm trước.

So với kế hoạch cả năm, MPC hoàn thành 36% kế hoạch doanh thu ( 10.478 tỷ đồng) và 8% kế hoạch lợi nhuận (715 tỷ đồng).

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất quý II/2012 của MPC
Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: HSX
Nguồn: HSX

Nguồn Khampha/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật