Hủy
Doanh nghiệp

MPC lãi sau thuế 755 tỷ đồng năm 2014, gấp gần 3 lần năm trước

Thứ Tư | 11/03/2015 18:33

Với kết quả này, công ty hoàn thành vượt 28,8% kế hoạch doanh thu và gấp gần 2,2 lần kế hoạch lợi nhuận năm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú MPC vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2014 và cả năm 2014.

Quý IV/2014, doanh thu thuần đạt 4.296,8 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Lãi gộp trong khi đó tăng gấp rưỡi, từ 345 tỷ đồng lên 549 tỷ đồng. Hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần đạt 13%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính cũng tăng 38%, đạt gần 50 tỷ đồng; các loại chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý này đạt 222,8 tỷ đồng, trong đó, lãi cổ đông công ty mẹ đạt 190 tỷ đồng. EPS tương ứng là 2.750 đồng.

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần của công ty đạt 15.095 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2013, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 921 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ gấp gần 3 lần năm trước, đạt 755 tỷ đồng. EPS tương ứng đạt 10.930 đồng.

Với kết quả này, công ty hoàn thành vượt 28,8% kế hoạch doanh thu và gấp gần 2,2 lần kế hoạch lợi nhuận.

Đến cuối năm 2014, tổng tài sản của Minh Phú là 9.285 tỷ đồng, tăng 21,5% so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền giảm mạnh từ 2.000 tỷ đồng xuống còn 83 tỷ đồng. Trong khi đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn hiện cao gấp 11 lần hồi đầu năm, đạt 1.702 tỷ đồng, riêng tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng là 1.693 tỷ đồng.

Tồn kho đến ngày 31/12/2014 đạt 4.451 tỷ đồng, chiếm gần 48% tổng tài sản của công ty và tăng 80% so với đầu năm.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ đạt 763 tỷ đồng trên vốn điều lệ 700 tỷ đồng.

Cổ phiếu MPC của Minh Phú sẽ hủy niêm yết trên HOSE vào ngày 31/3 tới đây.

Đơn vị: Tỷ đồng
Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật