Hủy
Doanh nghiệp

Navibank lợi nhuận năm 2012 chỉ đạt 2,4 tỷ đồng

Thứ Bảy | 04/05/2013 09:58

Tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm cuối năm là 5,6% trong khi tiền gửi của khách hàng giảm trên 17% so với năm trước.
Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt - Navibank, mã NVB thông báo kết quả kinh doanh năm 2012 đã kiểm toán với lợi nhuận sau thuế chưa bằng 2% của năm trước.

Thu nhập lãi thuần năm 2012 xấp xỉ năm trước đạt 731,7 tỷ đồng. Lãi từ dịch vụ giảm trên 50%, đạt 9,47 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối tiếp tục lỗ 19 tỷ đồng, nhưng giảm mạnh so với mức lỗ 92,79 tỷ đồng trong năm 2011.

Chi phí hoạt động năm vừa qua tăng 65% so với năm 2011 lên tới 650,3 tỷ đồng. Lợi nhuận trước dự phòng của NVB đạt 91,8 tỷ đồng. Trong năm, công ty dự phòng tới 88 tỷ đồng trong khi năm trước khoản này chỉ là 69 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế năm 2012 chỉ đạt 2,4 tỷ đồng, giảm 98,5% so với năm trước.

Nguồn: SSC Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: SSC Đơn vị: tỷ đồng

Tính đến cuối năm 2012, tổng tài sản của Navibank đạt 21.584 tỷ đồng, giảm hơn 4% so với năm trước. Tiền, vàng gửi tại các tổ chức tín dụng khác của NVB giảm mạnh trong năm 2012 từ 3.020,3 tỷ đồng xuống còn 44,6 tỷ đồng.

Cho vay khách hàng tính đến thời điểm 31/12/2012 là 12.667,12 tỷ đồng, giảm 88 tỷ đồng so với năm trước. Tiền gửi của khách hàng đạt 12.272,8 tỷ đồng, giảm 17,2% so với năm trước.

Phát hành giấy tờ có giá tăng mạnh từ 259,6 tỷ đồng trong năm 2011 lên 4.805,6 tỷ đồng, chủ yếu là chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng (4.211 tỷ đồng).

Tổng nợ xấu (nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn) đến cuối năm 2012 là trên 726 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ nợ xấu là 5,6%. Năm 2011, tỷ lệ nợ xấu chỉ là 2,9%.

Nguồn Dân Việt/NVB

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật