Hủy
Doanh Nghiệp

NBB lãi hợp nhất quý II/2012 giảm gần 80% so với cùng kỳ năm trước

Thứ Ba | 21/08/2012 15:46

Tới ngày 30/6, NBB còn 1.940 tỷ đồng hàng tồn kho, trong đó 98% là chi phí xây dựng dở dang.
 
Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2012.

Quý II/2012, NBB đạt doanh thu 69 tỷ đồng, giảm 10,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ quyền chuyển nhượng đất chiếm tỷ trọng 71% tổng doanh thu, tương đương gần 49 tỷ đồng. Doanh thu từ bán căn hộ chỉ đạt 7 tỷ đồng, tương đương 10% tổng doanh thu. Cùng kỳ năm trước, doanh thu từ bán căn hộ đạt 37 tỷ đồng, chiếm  48% tổng doanh thu.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của NBB giảm mạnh do công ty không có doanh thu từ chuyển nhượng dự án (năm 2011, NBB thu được hơn 37 tỷ đồng từ khoản mục này). NBB đạt lợi nhuận sau thuế 7,3 tỷ đồng, lãi của cổ đông công ty mẹ đạt 8,1 tỷ đồng, giảm 76,4% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, NBB đạt doanh thu 179,7 tỷ đồng, giảm 19,2% so với nửa đầu năm 2011. Công ty đạt lợi nhuận sau thuế là 17,3 tỷ đồng.

So với kế hoạch cả năm 2012 được Đại hội cổ đông thông qua, NBB hoàn thành 23% kế hoạch doanh thu cả năm (781 tỷ đồng) và 9% kế hoạch lợi nhuận sau thuế (216,6 tỷ đồng).

Tại ngày 30/6/2012, NBB còn gần 1.940 tỷ đồng hàng tồn kho, tăng 48 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, chi phí xây dựng dở dang là 1.906 tỷ đồng, chiếm 98,2% tổng giá trị hàng tồn kho.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý II/2012 của NBB
Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: HSX
Nguồn: HSX

Nguồn Khampha/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật